top of page
мир всем священники против войны

O projekcie

​Projekt „Pokój wszystkim” realizuje grupa ludzi o antywojennych poglądach, którzy postanowili wspierać osoby represjonowane przez swoje państwo za przekonania odmienne od oficjalnych.
Nasze działania: Pomoc duchownym Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i ich bliskim, którzy potępiają działania zbrojne rozpoczęte przez Rosję 24 lutego 2022 r.

Pokój wszystkim

Wsparcie wojny przez Rosyjski Kościół Prawosławny stało się poważnym ciosem dla reputacji, odstraszając od niego wielu wierzących. Ale są też sumienni, odważni i oddani duchowni, którzy publicznie wypowiedzieli się przeciwko wojnie i zapłacili za to wysoką cenę. Prawie 300 duchownych podpisało apel opublikowany 1 marca 2022 roku, wzywający do pojednania i zaprzestania ognia. Wielu z nich teraz doświadcza prześladowań i presji ze strony władz państwowych oraz hierarchów kościelnych. Wielu z nich ma duże rodziny: żony, dzieci i starszych rodziców cierpią. Niektórzy z nich byli zmuszeni opuścić swój dom i teraz tułają się po świecie, "cierpiąc niedostatek, smutki, niesprawiedliwości" (Hbr 11,37).

Contact

+49 160 928 88 642

Email 

Follow

  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram
bottom of page